ปลาเสือพ่นน้ำ

4037

ปลาเสือพ่นน้ำ จัดเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่มีลำตัวขนาดเล็ก มีลายพาดลำตัวสวยงามคล้ายกับปลาเสือตอ พบได้ตามแหล่งแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำไหลทั่วไป

อนุกรมวิธาน
Phylum : Chordata
Subphylum : Vertebrata (Craniata)
Superclass : Gnathostoma
Grade : Teleostomi
Class : Actinopterygii
Subclass : Neopterygii
Division : Teleostei
Subdivision : Euteleostei
Superorder : Acanthopterygii
Order : Perciformes
Family : Toxotidae
Genus : Toxotes
Species : chatareus

ลักษณะทั่วไป
ลำตัวมีรูปร่างทรงสามเหลี่ยม ลำตัวแบน และแบนลงมากบริเวณท้อง ส่วนหัวป้าน เรียวลงจนถึงจงอยปาก ปากยื่นแหลม อ้าได้กว้าง และยืดหดได้ดี มีลูกตาโต ด้านหลังมีก้านแข็ง 4-5 อัน ครีบหางมีรูปปลายตัด และเว้า ครีบท้ายโค้งมน ครีบท้องเล็ก มีสีขาวอมเงินวาว เกล็ดมีขนาดเล็ก มีจุดหรือดวงคล้ำสีดำบริเวณข้างลำตัว รวมถึงแต้มตามครีบหลัง และครีบก้น ขนาดที่พบทั่วไปประมาณ 10-15 ซม.

ปลาเสือพ่นน้ำ

แหล่งที่พบ
ปลาเสื่อตอพ่นน้ำ พบได้มากในแม่น้ำต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง รวมถึงแม่น้ำสาขาย่อยต่างๆ

การอาศัย และการสืบพันธุ์
ปลาเสือพ่นน้ำ เป็นปลาที่ชอบอาศัยตามพุ่มไม้ริมตลิ่ง ชอบอาศัยหรือว่ายน้ำในบริเวณริมตลิ่ง มักว่ายน้ำออกหาอาหารเป็นฝูงเล็กๆ 3-5 ตัว มีอาหารที่สำคัญ ได้แก่ ลูกปลาขนาดเล็ก กุ้งขนาดเล็ก และแมลงบนบก เป็นปลาที่ว่ายน้ำได้เร็ว และมีความว่องไวต่อภัยคุกคาม

ปลาเสือพ่นน้ำ1