ปลาอินทรีย์

13028

ปลาอินทรีย์ เป็นปลาทะเลเล็ก-กลาง ที่พบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน นิยมนำมาประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ ปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลา ปลาอินทรีย์นึ่งซีอิ้ว และห่อหมกปลาอินทรีย์ เป็นต้น รวมไปถึงนิยมนำมาแปรรูปเป็นปลาเค็มที่ให้รสมันอร่อย ราคาจำหน่ายในปัจจุบัน กิโลกรัมละประมาณ 200-250 บาท

ปลาอินทรีย์ที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันพบมากถึง 18 ชนิด แต่มีเพียง 2 ชนิด ที่มีจำนวนมาก และนิยมจับมาบริโภคกัน คือ ปลาอินทรีย์จุด หรือ ปลาอินทรีย์ข้าวตอ และปลาอินทรีย์บั้ง หรือ เบกา

1. ปลาอินทรีย์จุด หรือ ปลาอินทรีย์ข้าวตอก (Indo-pasific spanish mackereel) ชื่อวิทยาศาสตร์ Scomberomorus guttatus (Bloch&Schneider) เป็นปลาอินทรีย์ขนาดเล็ก และเล็กกว่าปลาอินทรีย์ชนิดอื่น ชอบอาศัย และหากินบริเวณผิวน้ำ มีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลม และเรียวยาว ด้านข้างลำตัวครึ่งบนมีแต้มด้วยจุดสีดำหรือสีเทาคล้ายลายข้าวตอก ส่วนปากมีมุมปากยาว ปากอ้าได้กว้าง จะงอยปากแหลม ภายในปากมีฟันแหลมคม ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ส่วน ก้านครีบด้านหน้าเป็นก้านครีบแข็ง ส่วนก้านครีบหลังมีลักษณะเหมือนกับก้านครีบก้นที่ประกอบด้วยก้านครีบอ่อน และถัดมาจะเป็นครีบฝอย ส่วนครีบหูมีขนาดเล็ก และเล็ดสุดจะเป็นครีบท้อง ครีบที่ใหญ่สุดจะเป็นครีบหาง ลักษณะครีบเว้าลึก เป็นรูปวงเดือย มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ว่ายน้ำรวดเร็ว ลำตัวยาวประมาณ 40-55 เซนติเมตร นิยมนำมาปรุงอาหารต่างๆ และแปรรูปเป็นปลาอินทรีย์เค็ม

อาหาร : มักกินอาหารที่เป็นปลาขนาดเล็กกว่า

ปลาอินทรีย์จุด

2. ปลาอินทรีย์บั้ง หรือ เบกา (spanish mackeree) ชื่อวิทยาศาสตร์ Scomberomorus commerson (Lacepede)
เป็นปลาอินทรีย์ที่ชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูง ชอบหากินบริเวณผิวน้ำ ลำตัวมีรูปร่างคล้ายกับปลาอินทรีย์จุด แต่ลำตัวค่อนข้างกลม และใหญ่กว่า และด้านข้างลำตัวมีแถบสีดำหรือสีเทาเข้มพาดขวางลำตัวลงด้านล่างเป็นลายบั้ง แถบนี้เริ่มจากใต้ครีบหูถัดจากแผ่นเหงือกไปเกือบถึงโคนครีบหาง และมีแถบสีเทา 1 แถบ พาดตามแนวยาวของลำตัวบริเวณส่วนบนของลำตัวที่เริ่มจากเหนือครีบหูซึ่งส่วนนี้แถบจะใหญ่ และมีสีเข้ม แต่เมื่อแถบยาวมาถึง บริเวณครีบก้นหรือครีบหลังอันที่สองจะเล็กลง และพาดเอียงลงแล้วค่อยยกขึ้นอยู่ในระดับเดิมไปจรดโคนหาง ท้งนี้ แถบสีข้างลำตัวจะปรากฏเด่นชัดในปลาตัวเต็มวัยมากกว่าปลาขนาดเล็ก ปลาอินทรีย์ชนิดนี้ พบอาศัยบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และตะวันตก รวมถึงทะเลฝั่งอันดามัน

อาหาร : มักกินอาหารจำพวกปลาที่มีขนาดเล็กว่า เช่น ปลากะตักหลังเขียว และปลาหมึก เป็นต้น ขนาดที่พบทั่วไปมีความยาวประมาณ 30-70 เซนติเมตร และอาจพบยาวได้มากถึง 1 เมตร จัดเป็นปลาที่มีมูลค่าสูงมากกว่าอินทรีย์อื่นๆในท้องตลาด นิยมใช้ทำปลาอินทรีย์เค็ม ที่ชาวจีนเรียกว่า เบกา

ปลาอินทรีย์บั้ง