ปลากระป๋อง

16937

ปลากระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ได้จากการแปรรูปปลาให้อยู่ในรูปของปลาในซอสมะเขือเทศ โดยปลาที่นิยมมี 2 ชนิด คือ ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรล ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องถือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจาก มีรสชาติอร่อย สามารถรับประทานแทนปลาสดได้ อีกทั้งมีราคาถูก สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวก รวดเร็วในการปรุงอาหาร

ปลากระป๋องที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 15 ยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันของราคา ลักษณะตัวปลา ขนาดปลา จำนวนชิ้นปลา สีและกลิ่นของซอสมะเขือเทศที่ใช้ ทำให้บางชนิดเป็นที่นิยมซื้อรับประทาน โดย 3 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมสูง และครองตลาดส่วนใหญ่ เรียงจากมากไปน้อย คือ ปลากระป๋อง ตราสามแม่ครัว, ปลากระป๋อง ตราโรซ่า และปลากระป๋อง ตราซีแล็ค

ปลากระป๋องยี่ห้อต่างๆ
1. ตราสามแม่ครัว
– บริษัท : บริษัท รอแยลฟูดส์ จำกัด
– โรงงาน : สมุทรสาคร
– ชนิดปลา : ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรล ขนาดใหญ่ 2 ตัว
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลามีความแน่นน้อย น้ำซอสมีสีแดงส้ม รสกลมกล่อม
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 18 บาท (เซเว่น)
– น้ำหนัก : 155 กรัม

สามแม่ครัว

2. ตราโรซ่า
– บริษัท : บริษัท ไฮคิว แคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด
– โรงงาน : ปัตตานี
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล ขนาดเล็ก 4 ตัว
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลามีความแน่นดี น้ำซอสมีสีแดงเข้ม รสกลมกล่อม
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 18 บาท (เซเว่น)
– น้ำหนัก : 155 กรัม

โรซ่า

3. ตราซีแล็ค
– บริษัท : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
– โรงงาน : สมุทรสาคร
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล ขนาดกลาง 3 ตัว
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลามีความแน่นปานกลาง ปลาขนาดกลาง น้ำซอสมีสีแดงส้มค่อนข้างจาง รสเข้มกลมกล่อม
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 16.5 บาท (เซเว่น)
– น้ำหนัก : 155 กรัม

ซีแล็ค

4. ตราซีเชฟ
– ชนิดปลา : ปลาซาร์ดีน
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ :
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– น้ำหนัก :
– ราคา :

ซีเชฟ

5. ตราไฮคิว
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น้ำซอสค่อนข้างใส มีรสเข้ม และเค็มเล็กน้อย
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 15.5 บาท

ไฮคิว

6. ตราอะยัม
– ชนิดปลา : ปลาซาร์ดีน
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลามีความแน่นปานกลาง ปลาขนาดใหญ่ 2 ตัว น้ำซอสมีสีแดงเข้ม ให้รสกลมกล่อม อร่อย
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 32 บาท

อะยัม

7. ตรานกพิราบ
– ชนิดปลา : ปลาซาร์ดีน หรือปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลามีความแน่นปานกลาง ปลามีขนาดใหญ่ ซอสมีสีจาง รสกลมกล่อมเล็กน้อย
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– น้ำหนัก : 156 กรัม
– ราคา : 17 บาท

นกพิราบ

8. ตราปุ้มปุ้ย
– ชนิดปลา : ปลาซาร์ดีน หรือปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 15 บาท

ปุ้มปุ้ย

9. ตราซีคราวน์
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

ซีคราวน์

10. ตรามงกุฏทะเล
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

มงกุฏทะเล

11. ตราแม็กกาเร็ต
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– น้ำหนัก : 140 กรัม
– ราคา : 14 บาท

12. ตราเพชร
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

13. ตราทีซีบี
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น้ำซอสค่อนข้างใส รสเข้มปานกลาง ออกรสเผ็ด
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง
– ราคา : 16 บาท

14. ตราเทสโก้
– ชนิดปลา : ปลาซาร์ดีน
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

15. ตราไทย เอดี
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

16. ตราชาวดอย
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

17. ตราแม่ทัพ
– ชนิดปลา : ปลาแมคเคอเรล
– ชนิดซอส : ซอสมะเขือเทศ
– ภาชนะบรรจุ : กระป๋อง ฝาเปิดแบบดึง

กระบวนการผลิตปลากระป๋องในอุตสาหกรรม
– ปลาทีี่มีการแช่แข็งจะทำการตรวจสอบคุณภาพ และคัดแยกขนาด
– นำปลาไปแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมง เพื่อละลายน้ำแข็ง และทำให้เนื้อคืนสภาพ
– ทำการควักไส้ และล้างทำความสะอาด
– นำปลาไปนึ่ง จนถึงระดับหนึ่งที่ทำให้หนัง และกระดูกแยกออกจากเนื้อปลาได้ง่าย
– ทำการขูดหนัง แยกก้างหรือกระดูกออก และทำความสะอาด
– นำปลาเข้าบรรจุกระป๋อง พร้อมกับซอสมะเขือเทศที่ปรุงรสแล้ว
– ปิดผนึก และนำไปฆ่าเชื้อ ก่อนส่งจำหน่าย